S'Estol entre músics (22 i 23 de novembre de 2014)