Un x Un

Músics:  
Adrover Tirado, Andreu Guitarró i veu
Adrover Tirado, Francisca Guitarra i veu
Cons Teixidó, Mª Rosa Guitarra i veu
Julià Andreu, Jaume Flabiols
Martínez Puigrós, Ricardo Bandúrria
Martínez de la Torre, Paula Violí
Mascaró Cabrer, Maria Veu i percussions
Ramón Ramón, Nicolás Guitarró i triangle
Rosselló Nadal, Antoni Llaüt
Vaquer Vadell, Lluís Baix i llaüt
   
Balladors:  
Andreu Roman, Miquel  
Aznar Adrover, Lluisa  
Julià Andreu, Apol·lonia Mª  
Julià Maimó, Miquel  
Manresa Socias, Tomeu  
Obrador Gomila, Margalida  
Oliver Rosselló, Mª Agnès  
Ortega González, Antonio  
Roig Coll, Sebastià  
Rotger Mas, Maria  
Rotger Vidal, Apol·lonia  
Suñer Pérez, Jordi  
Suñer Pérez, Joan  
Sureda Ramón, Margalida  
Veny Obrador, Francisca  
Vicens Adrover, Cosme  
   
Colla de Xeremiers:  
Fiol Mestre, Miquel Xeremia
Julià Andreu, Jaume Flabiol i tamborino